Регистрация на агент

Генерирай поръчка за закупуване на дялов капитал

х 100 лв.

Заявление за членство: Моля разпечатайте и попълнете всички данни на физическото лице, след което изпратете по пощата на следния адрес:

 

гр. Пловдив 4003, П.К. № 32

за Кооп. "Инвестиционнен Алианс"

* Съгласен съм с Общите уславия