Управление на Кооперация "Инвестиционен Алианс"

инж. Иван Иванов

инж. Иван Ивнов
Инженер Физик, магистър по Лазерна техника и технологии – „Приложение на лазерите в стоматологията”, допълнителна квалификация – „Банково дело”; Дългогодишен опит в банковата сфера като финансов консултант и мениджър на клон; Участие в дружество за директен внос и продажба на консумативи за медицинска техника, доставка до здравни заведения в цялата страна.