За Структурата

Условия за приемане на инвеститори

условия
Рекламиня агент на МПГ може да участва в програмата на МПГ. Като за всеки доведен нов инвеститор получава еднократно комисионно възнаграждение.
Рекламния агент желаещ да участва в бонус програмата на МПГ е необходимо да отговаря на следните условия:

(ако нямате ИД номер на агента, то сте попаднали случайно, моля обърнете се към нас на посочения в контакти мейл за да уточним регистрирането ви)

Инвеститорите се събират за увеличаване на капитала на АД „Алпи Инвест”, което има за цел  изграждане на спортно-туристически комплекс „Алпи-Диви”-гр. Павел Баня.

Всеки инвеститор (съдружник) участва със собствен капитал разпределен в пакети, както следва: Пакет – 100 бр. Акции, Пакет – 1000 Акции, Пакет – 3 000 Акции).

Минимална сума за участие на всеки отделен съдружник е 100.00 лв. с което получава право на пакет от сто броя акции от АД „Алпи Инвест” плюс еднократна административна такса в размер на 150 лв. (включваща всички присъединителни разходи, афилейт софтуер)

Таксата се внася по сметка Мулти Профит Груп ООД срещу издадена Фактура  и се плаща само по банков път, а сумата за акция се внася по набирателна сметка на АД " Алпи Инвест", посочена във вашия профил.

Сумата на общата инвестиция е 1 950 000 лв.

Минимален срок за стартиране на обекта, до една година след набиране на капитала.
Общият инвестиционен проект стартира в момента, в който по инвестиционната сметка на дружеството „Алпи Инвест”, постъпи делът, който формира сумата по чл.3 от настоящите общи условия !

Прогнозирана годишна доходоностност за първата година 10 -  15 %

Печалбата на дружеството се разпределя по равно между  инвестиционните дялове, платима в края на всяка договорна година , след пускане в експлоатация на проекта.
Инвестиционните дялове не могат да бъдат предмет на обезпечение.
Всеки новоприет съдружник може да си продава свободно акциите на други съдружници (или на трети лица с решение на ОС на АД) след като бъдат издадени, да напусне дружеството и да си възстанови инвестираната от него сума.

Всеки бъдещ съдружник има право на привилегии в инвестиционния проект, както в изпълнението, така и при управлението и услугите в последствие.

Всеки съдружник има право на активно учасите в изпълнението на проекта.

Дружеството си запазва правото на промяна на еднократната такса за обслужване.