Управление на Кооперация "Инвестиционен Алианс"

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ                                                              КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Председател на УС - инж. Христо Боянов                          Председател на КС - инж. Иван Иванов
Зам. Председател на УС - Венцислав Йорданов              Член на КС - Надежда Аксиева
Члена на УС - Мария Иванова                                               Член на КС - Виктор Вълков

.....................................................................................................................................................................................
 
Христо Боянов

инж. Христо Боянов

Инж. Христо Боянов - създател на идеята и концепцията
Председател на Управителен Съвет и Учредител на
Кооперация "Инвестиционен Алианс"
 
повече»
Венцислав Йорданов

Венцислав Йорданов

Зам. Председател на Управителен съвет и Учредител на
Кооперация "Инвестиционен Алианс"
 
повече»
Мария Иванова

Мария Иванова

Член на Управителния Съвет и Учредител на
Кооперация "Инвестиционен Алианс"
 
повече»
инж. Иван Ивнов

инж. Иван Иванов

Председател на Контролния съвет на
Кооперация "Инвестиционен Алианс"
 
повече»
Виктор Вълков

Виктор Вълков

Член на Контролния съвет и Учредител на
Кооперация "Инвестиционен Алианс"
 
повече»
Надежда Аксиева

Надежда Аксиева

Член на Контролния съвет на
Кооперация "Инвестиционен Алианс"
 
повече»
Илиан Иванов

Илиан Иванов

Юридически консултант и Учредител на
Кооперация "Инвестиционен Алианс"
 
повече»
Александър Александов

д-р. Александър Александров

Юридически консултант и Адвокат.
 
повече»