Управление

УПРАВЛЕНИЕ на "АЛПИ ИНВЕСТ" АД

съвет на директорите
"МУЛТИ ПРОФИТ ГРУП" ООД - Председател на Съвета на Директорите
"ЛЮСИ ФЛЕЙМ" ЕООД - Зам. Председател на Съвета на Директорите
"ВИП ДОМ" ЕООД - Изпълнителен Директор и Представител на "Алпи Инвест" АД