Нов Проект

В далечни времена, когато на Земята още нямаше хора,
Създаде Всевишният Тангра Алпи-Диви.
Първо създаде старшите Алпи: Слънцето, Луната и някои други...
                                                                   .... из Легендите на Тангра

 
проект

Алпи Диви
27.11.2022 г.

“Тангра е духът на Вселената. Той няма образ и подобие, защото образът е нещо,
а Духът е всичко, а всичкото е само дух.” … и даде Всевишният Тангра на Алпите-Диви Душа...
повече»