Проекти

На Мулти Профит Груп

проекти
Разработва продукти в IT сектора и подпомага иновативни решения.
Разполага с широка аудиитория от клиенти и партньори.
Изпълнява програми и приложения по задание
Разработва софтуер за управление