Метод на Работа

Метод на Работа

онлайн методи
1. Попълва се онлайн формата за регистрация в сайта на Мулти Профит Груп ООД, като се изписват на български език (или на латиница за чужденци) всички необходими и задължнителни данни
2. Заявява се пакет от дялове и се преминава към плащане, което генерира вносна бележка за банков превод, ако изберете банков превод или код за плащане на каса на Изипей, или плащане с дебитна (кредитна) карта, чрез ПОС терминала интегриран в сайта
3. На електронната поща посочена при регистрацията, ще бъде изпратено автоматично писмо
4. Разпечатва се Заявление за членство в Кооперация „Инвестиционен Алианс”, попълва се собственоръчно и се изпраща с Български пощи до (гр. Пловдив, Клон 4003, пощенска кутия № 32 за Кооперация „Инвестиционен Алианс”) или се сканира цветно и се изпраща на мейл: multi_invest@abv.bg
5. След като системата потвърди плащането на встъпителна вноска, дялов капитал и наем на софтуер, регистрацията става активна и агента може да влезне в профила си с ID и парола.

В онлайн профилът ще са прикачени:
фактура за 150 лв. наем на софтуер, Членска карта с код, Удостоверение за член кооператор със съответния дялов капитал (кратен на 100 лв.) и  Комисионен договор.
6. Ако Инвеститора желае да стане рекламен агент и да рекламира дейността на Мулти Профит Груп ООД, както и да води нови член кооператори на Кооперация „Инвестиционен Алианс”, е необходимо да попълни Комисионния договор и  да го изпрати подписан до гр. Пловдив, Клон 4003, пощенска кутия № 32 за Мулти Профит Груп ООД в един екземпляр или сканиран цветно на мейл: multi_invest@abv.bg
7. За всеки регистриран инвеститор, рекламния агент получава еднократна комисионна от 10 лева по сметката в онлайн офиса му.
8. Ако агента желае да участва в бонус програмата на Мулти Профит Груп ООД и да създава екип от свой рекламни агенти, е необходимо да подпише Комисиония договор и да декларира, че е на ясно, напълно разбира и се съгласява с условията по този договор.
9. След като е включен в програмата на агенцията, агента-инвеститор има възможността да създаде екип и да развива структурата си без ограничения, като участва едновременно и в „ПРОфит Клуб”
10. Кооперация Инвестиционен Алианс разпределя 40 % от печалбата си, като годишен дивидент.
11. Всеки член кооператор учасвтайки с дялов капитал (независимо от сумата) в кооперацията, ще получи дивидент от общата печалба (от всички проекти и дейности на кооперацията)
12. Агента (член кооператора) по всяко време може да заяви закупуване на допълнителни дялове от капитала на Кооперация „Инвестиционен Алианс” и така да увеличи годишните си приходи от дивидент.
13. Приходите които получава по Комисионния договор с РИА - Мулти Профит Груп ООД са независими и отдели от дивидента, който Кооперацията изплаща.
14. Комисионнен договор се преподписва всяка година с условията на работа.
15. Изплащат се комисионни при условията на договора, а при постигнати конкретни резултати за определен срок, се изплащат допълнителни бонуси