Управление на Кооперация "Инвестиционен Алианс"

Мария Иванова

Мария Иванова
Член на УС на Независим Алианс на Работниците и Служителите «НАРС», Ръководител Маркетинг & PR в Дунапак-Родина АД; Дългогодишен опит в Агенция за държавни вземания като публичен изпълнител. Юристконсулт в Сдружение Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи и Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Пазарджик. Магистър по право и финансов мениджмънт.