Партньори

Кооперация Инвестиционен Алианс

лого киа
Кооперация Инвестиционен Алианс е учредена през 2016 г.
ЕИК: 204 38 33 38

Основната цел на кооперацията е набиране на капитал и инвестиции в
производство, търговия, строителство, туризъм и др.,
за да осигури постоянни доходи от дивиденти на свойте 
член-кооператори и да участва активно в развитието
на българската икономика

www.bg-invest.eu