Контакти

Адрес на Управление

България

4108 с. Марково
общ. Родопи, обл. Пловдив
ул. Захари Стоянов № 49

tel. +359 882 750 983
email: multi_invest@abv.bg
 

Адрес за кореспонденция

гр. Пловдив 4003
Клон 3 на Български Пощи
Пощенска Кутия 32

за Мулти Профит Груп ООД и
Кооперация "Инвестиционен Алианс"

 

Офис на Кооперация "Инвестиционен Алианс"

гр. Пловдив 
ул. Райко Даскалов № 68
ет. 6, офис 5
(Дом на Красотата)

tel. +359 887 03 35 35
email: iacoop@abv.bg

 

Форма за обратна връзка

e-mail