Управление на Кооперация "Инвестиционен Алианс"

Илиан Иванов

Илиан Иванов
Учредител и Член Кооператор на Кооперация инвестиционен алианс, юридичски консултант в Независим Алианс на Работниците и Служителите «НАРС», Директор на дирекция Правно-нормативно обслужване в Община Пловдив. Лектор бизнес право, административно право и процес, право на европейския съюз в Частен професионален колеж «Източно европейски образователен център»; Юридически консултант в Международна гражданска асоциация за развитие. Дългогодишен опит в Областна администрация Пловдив - Директор на Дирекция Административен контрол регионално развитие и държавна собственост, както и Председател на Общинска и Районна избирателна комисия Пловдив към Централна Избирателна Комисия. Завършил Философско-исторически факултет - Магистърска програма по „Дипломация и международни отношения”, както и International Institute for the Sociology of Law, Испания - Магистърска програма по Социология на правото и право на Европейския съюз.