Инвестиции

Алпи Инвест АД

инвестиции на Алпи Инвест
Алпи Инвест АД - работи с акционери за средносрочни и дългосрочни инвестиции с минимален риск и нормална балансирана доходоностност на акциите.

Дружествения капитал е 150 000 лева, разпределен на 50 000 обикновенни поименни акции и 100 000 обикновенни акции на приносител, всички с право на един глас, от по един лев всяка една, издадени в 1 500 купюра от по 100 лева.